About ozproventus

This author has not yet filled in any details.
So far ozproventus has created 12 blog entries.

Projekty podporené z vlastných zdrojov

2018-04-11T11:02:38+02:0011 apríla, 2018|

PROVENTUS dlhodobo realizuje dobrovoľnícke aktivity na prevenciu závislostiam a systémové riešenie nepriaznivej situácie abstinujúcich závislých, a to najmä v oblasti cielenej sociálnej a pracovnej integrácie do života spoločnosti. V tejto oblasti spolupracuje najmä s resocializačným zariadením Hlavného mesta Bratislava – organizáciou RETEST. Máme veľmi dobré skúsenosti a výsledky našej práce ukazujú opodstatnenosť týchto aktivít.

Rozvoj volebnej gramotnosti u žiakov z MRK

2018-04-11T11:01:42+02:0011 apríla, 2018|

Občianske združenie PROVENTUS implementoval v roku 2015 projekt „Rozvoj volebnej gramotnosti u žiakov z MRK“. „Projekt Rozvoj volebnej gramotnosti u žiakov z MRK bol podporený sumou 4500 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Rozvoj volebnej gramotnosti [...]

Projekty podporené Nadáciou otvorenej spoločnosti – tzv. nórske fondy

2018-04-11T10:24:14+02:0011 apríla, 2018|

PROVENTUS implementoval v roku 2016 projekt „Rozvoj občianskych hodnôt u rómskych žiakov v Košickom a Banskobystrickom samosprávnom kraji“. „Projekt Rozvoj občianskych hodnôt u rómskych žiakov v Košickom a Banskobystrickom samosprávnom kraji bol podporený sumou 4.500,- EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – [...]

Projekty podporené Nadáciou PONTIS – fond Accenture

2018-04-11T10:22:44+02:0011 apríla, 2018|

PROVENTUS úspešne implementoval ďalší výnimočný projekt! V mesiacoch marec až august 2016 sme spolu s resocializačným zariadením hlavného mesta Bratislava realizovali projekt Druhá šanca pre prácu v rámci grantového programu Skills to Succeed podporeného Accenture prostredníctvom nadačného fondu v Nadácii Pontis. Projekt  bol zameraný na tému pracovných, biznis a sociálnych zručnosti a orientácie na trhu práce pre špecifickú skupinu [...]

Projekty podporené Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky

2018-04-11T10:20:51+02:0011 apríla, 2018|

PROVENTUS úspešne  implementoval v roku 2017 projekt HendiAktív week.endy 2017. Projekt vznikol ako prirodzené vyústenie aktivít nášho združenia v oblasti integrácie marginalizovaných skupín obyvateľstva. Hlavnou misiou projektu bolo pokryť celospoločenskú požiadavku na integráciu marginalizovaných a znevýhodnených skupín obyvateľstva do života spoločnosti aktívnou a zmysluplnou formou. Projekt bol zameraný na podporu neformálno-vzdelávacích podujatí zameraných na rozvoj a [...]

Chránená dielňa

2015-11-18T13:21:58+02:0016 novembra, 2015|

V rámci občianskeho združenia bola od júla 2013 do októbra 2015 zriadená chránená dielňa a vytvorené jedno pracovné miesto. Poslaním chránenej dielne bolo vytvárať adekvátne pracovné podmienky pre integráciu zdravotne ťažko postihnutého občana tak v pracovnej ako aj v sociálnej oblasti. Chránená dielňa poskytovala svoje služby na nekomerčnej báze, tzn. na základe individuálneho záujmu malých [...]

Tvorivosťou vpred k poznaniu a hodnotám

2015-11-18T14:48:40+02:0020 októbra, 2015|

PROVENTUS, o.z. realizuje projekt pod názvom „Tvorivosťou vpred k poznaniu a hodnotám“ spolufinancovaný v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2015 Úradom vlády Slovenskej republiky. Cieľom projektu je podpora kultúry a vzdelanosti rómskej populácie na Slovensku cez ponúknutie aktívneho nástroja na rozvoj tvorivosti detí a  na budovanie a upevňovanie povedomia o kultúre a živote rómskej komunity. [...]

Poďme na to spoločne cez Interkultúrny festival

2015-11-18T14:48:19+02:0020 októbra, 2015|

PROVENTUS, o.z. realizuje projekt pod názvom „Poďme na to spoločne cez Interkultúrny festival“ spolufinancovaný v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2015 Úradom vlády Slovenskej republiky. Cieľom projektu je podpora interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnými menšinami a majoritnou menšinou na zmiešanom území.. Projekt je zameraný na odstraňovanie bariér plynúcich z nepoznania a neporozumenia [...]

Odborná študovňa

2015-11-30T18:36:05+02:0014 októbra, 2015|

V prevádzkových priestoroch združenia bola zriadená odborná študovňa (príručná knižnica), kde môžu členovia združenia, spolupracovníci združenia, klienti združenia a ďalší záujemcovia (na požiadanie) nájsť odbornú literatúru najmä z oblasti manažmentu, marketingu, pedagogiky, psychológie a histórie. Súčasťou knižnice sú aj diela najvýznamnejších autorov svetovej beletrie.

Vzdelávaním proti drogám a závislostiam

2015-11-16T16:59:36+02:0014 októbra, 2015|

PROVENTUS, o.z. dlhodobo realizuje aktivity na prevenciu závislostiam a systémové riešenie nepriaznivej situácie abstinujúcich závislých, a to najmä v oblasti cielenej pracovnej integrácie do života spoločnosti. Projekt akcentuje úlohu vzdelávania a cieleného profesného rastu na ceste za životom bez drog a závislostí. V rámci vzdelávacej činnosti, ktorú realizujeme v spolupráci s vytypovaným resocializačným zariadením sa [...]

Go to Top