Tvorivosťou vpred k poznaniu a hodnotám

2015-11-18T14:48:40+02:0020 októbra, 2015|

PROVENTUS, o.z. realizuje projekt pod názvom „Tvorivosťou vpred k poznaniu a hodnotám“ spolufinancovaný v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2015 Úradom vlády Slovenskej republiky. Cieľom projektu je podpora kultúry a vzdelanosti rómskej populácie na Slovensku cez ponúknutie aktívneho nástroja na rozvoj tvorivosti detí a  na budovanie a upevňovanie povedomia o kultúre a živote rómskej komunity. [...]

Poďme na to spoločne cez Interkultúrny festival

2015-11-18T14:48:19+02:0020 októbra, 2015|

PROVENTUS, o.z. realizuje projekt pod názvom „Poďme na to spoločne cez Interkultúrny festival“ spolufinancovaný v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2015 Úradom vlády Slovenskej republiky. Cieľom projektu je podpora interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnými menšinami a majoritnou menšinou na zmiešanom území.. Projekt je zameraný na odstraňovanie bariér plynúcich z nepoznania a neporozumenia [...]

Vzdelávaním proti drogám a závislostiam

2015-11-16T16:59:36+02:0014 októbra, 2015|

PROVENTUS, o.z. dlhodobo realizuje aktivity na prevenciu závislostiam a systémové riešenie nepriaznivej situácie abstinujúcich závislých, a to najmä v oblasti cielenej pracovnej integrácie do života spoločnosti. Projekt akcentuje úlohu vzdelávania a cieleného profesného rastu na ceste za životom bez drog a závislostí. V rámci vzdelávacej činnosti, ktorú realizujeme v spolupráci s vytypovaným resocializačným zariadením sa [...]

Go to Top