PROVENTUS, o.z. realizuje projekt pod názvom „Poďme na to spoločne cez Interkultúrny festival“ spolufinancovaný v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2015 Úradom vlády Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je podpora interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnými menšinami a majoritnou menšinou na zmiešanom území..

Projekt je zameraný na odstraňovanie bariér plynúcich z nepoznania a neporozumenia medzi viacerými etnickými a kultúrnymi skupinami obyvateľstva na jednom území. Špeciálne juhoslovenské oblasti sú územia, kde žije slovenské, maďarské a rómske obyvateľstvo pospolu už niekoľko rokov. Napriek tomu nie vždy a všade je znalosť kultúry inej národnosti na dostatočne potrebnej úrovni. Cieľom projektu je začať pracovať s mladou generáciou a to deťmi základných škôl. V rámci tohto projektu si pod vedením supervízorov – pedagógov žiaci pripravia krátku prezentáciu vlastnej kultúry, ochutnávku  typických jedál a zúčastnia sa sa spoločného vedomostného kvízu. Ide o dlhodobejšiu aktivitu prípravy detí pod vedením odborníkov – supervízorov z radov pedagógov príp. iných odborníkov na výchovu a vzdelávanie detí, ktorej vyvrcholením je  účasť na celodennom tzv. „Interkultúrnom festivale“. Snahou je spoznať sa a rozumieť si viac 😉

V prípade, že máte o výstupy projektu záujem prosím kontaktujte nás na e-mailovej adrese: office@ozproventus.sk

Link na webstranku donora: www.vlada.gov.sk