Domov pre každého, o.z., Bratislava

Občianske združenie na podporu a hmotne zabezpečenie ľudí bez domova. Obsahom podpory bolo darovanie šatstva, hygienických potrieb a cestovných potrieb. Ide o viacročnú spoluprácu v snahe pomôcť.

RETEST, o.z., Bratislava

Občianske združenie na podporu resocializačného procesu pre abstinujúcich závislých. Obsahom podpory bolo darovanie elektrospotrebičov a elektroniky.

Jednotlivci

Vecné dary na základe špecifických potrieb jednotlivcov v núdzi a možnosti združenia.

Organizácie

Bezplatné konzultácie neziskovým organizáciam v rámci časových a odborných možností združenia.