PROVENTUS úspešne implementoval ďalší výnimočný projekt! V mesiacoch marec až august 2016 sme spolu s resocializačným zariadením hlavného mesta Bratislava realizovali projekt Druhá šanca pre prácu v rámci grantového programu Skills to Succeed podporeného Accenture prostredníctvom nadačného fondu v Nadácii Pontis.

Projekt  bol zameraný na tému pracovných, biznis a sociálnych zručnosti a orientácie na trhu práce pre špecifickú skupinu abstinujúcich závislých. Príslušníci tejto skupiny sú veľmi zraniteľní tak sociálne ako aj ekonomicky. Preto je dôležité venovať v ich prípade témam sociálnej a pracovnej/biznis integrácie veľmi veľkú pozornosť. V podmienkach Slovenskej republiky chýba dostatok prierezových odborníkov, ktorí majú skúsenosti s prácou s touto cieľovou skupinou a zároveň sú odborníkmi na témy pracovnej/biznis integrácie takýchto klientov. Realizovaný projekt sa preto tento nedostatok pokúsil zaplniť.

Do projektu boli zapojení tak abstinujúci závislí (v resocializačnom, aj post-resocializačnom procese) ako aj odborníci venujúci sa závislým. Projekt sa stretol s veľmi pozitívnym ohlasom, takže veríme, že v jeho aktivitách budeme pokračovať aj naďalej 😉

Ďakujeme ešte raz touto cestou donorovi – spoločnosti Accenture ako aj Nadácii Pontis za veľmi príjemnú a zmysluplnú spoluprácu J

Projekt pokračoval aj druhým ročníkom v roku 2017. To, že donor mimoriadne podporil aj jeho druhý ročník svedčí o jeho dôležitosti a výnimočnosti.