PROVENTUS, o.z. dlhodobo realizuje aktivity na prevenciu závislostiam a systémové riešenie nepriaznivej situácie abstinujúcich závislých, a to najmä v oblasti cielenej pracovnej integrácie do života spoločnosti. Projekt akcentuje úlohu vzdelávania a cieleného profesného rastu na ceste za životom bez drog a závislostí. V rámci vzdelávacej činnosti, ktorú realizujeme v spolupráci s vytypovaným resocializačným zariadením sa zameriavame najmä na praktické vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti, základov ekonómie a právneho minima.