PROVENTUS, o.z. realizuje projekt pod názvom „Tvorivosťou vpred k poznaniu a hodnotám“ spolufinancovaný v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2015 Úradom vlády Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je podpora kultúry a vzdelanosti rómskej populácie na Slovensku cez ponúknutie aktívneho nástroja na rozvoj tvorivosti detí a  na budovanie a upevňovanie povedomia o kultúre a živote rómskej komunity.

Projekt reflektuje na aktuálne problémy rómskych detí vo výchovno-vzdelávacej oblasti. Zo skúsenosti a z rozhovorov s pedagógmi vieme, že rómskym deťom robí problém používať  svoj rodný ako aj štátny jazyk čo im značne komplikuje situáciu v ďalšom štúdiu a v možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Keďže tvorivosť a štylistika sa dajú rozvíjať radi by sme sa zamerali najmä na túto oblasť a prispeli tak k zlepšeniu v tejto oblasti.  Projekt zároveň reaguje na absenciu ponuky tvorivého písania a štylistiky na našich školách. Cieľom projektu je vytvorenie pilotného programu na spustenie voľnočasového kurzu tvorivého písania a štylistiky pre rómske deti zameraného na písanie tzv. denníčkov.

V prípade, že máte o výstupy projektu záujem prosím kontaktujte nás na e-mailovej adrese: office@ozproventus.sk

Link na webstranku donora: www.vlada.gov.sk