V rámci občianskeho združenia bola od júla 2013 do októbra 2015 zriadená chránená dielňa a vytvorené jedno pracovné miesto. Poslaním chránenej dielne bolo vytvárať adekvátne pracovné podmienky pre integráciu zdravotne ťažko postihnutého občana tak v pracovnej ako aj v sociálnej oblasti. Chránená dielňa poskytovala svoje služby na nekomerčnej báze, tzn. na základe individuálneho záujmu malých a stredných firiem, ktoré hľadali administratívne služby šité na mieru a za priaznivé ceny. Projekt bol podporený Európskym sociálnym fondom prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. Dĺžka trvania projektu bola viac ako 2 roky.