PROVENTUS dlhodobo realizuje dobrovoľnícke aktivity na prevenciu závislostiam a systémové riešenie nepriaznivej situácie abstinujúcich závislých, a to najmä v oblasti cielenej sociálnej a pracovnej integrácie do života spoločnosti. V tejto oblasti spolupracuje najmä s resocializačným zariadením Hlavného mesta Bratislava – organizáciou RETEST. Máme veľmi dobré skúsenosti a výsledky našej práce ukazujú opodstatnenosť týchto aktivít.