Projekt: Rozvoj zamestnateľnosti u znevýhodnených skupín obyvateľstva

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.minedu.sk

8 praktických tipov pre začiatok & rozvoj vašej kariéry od expertov z praxe:

Prvé kroky pri hľadaní práce:  https://www.youtube.com/watch?v=SheTajrJ1l4

Ako správne napísať životopis – praktické tipy: https://www.youtube.com/watch?v=U0zipLkUCLc

Najčastejšie chyby na pohovore: https://www.youtube.com/watch?v=M4y7dzCmf8s

Technika výberu kandidátov: „Predaj mi podprsenku“: https://www.youtube.com/watch?v=qedHz04FYsM

Aké kompetencie a zručnosti si žiada trh práce: https://youtu.be/TQdb28fcYaY

Rady pri naštartovaní kariéry: https://www.youtube.com/watch?v=Vv7QAnd1snQ

Ako efektívne rozvíjať pracovné zručnosti: https://www.youtube.com/watch?v=8-RHhZcPqwU

Uplatnenie sa novej generácie v digitálnej ekonomike: https://www.youtube.com/watch?v=yrygjrfN5n0