V prevádzkových priestoroch združenia bola zriadená odborná študovňa (príručná knižnica), kde môžu členovia združenia, spolupracovníci združenia, klienti združenia a ďalší záujemcovia (na požiadanie) nájsť odbornú literatúru najmä z oblasti manažmentu, marketingu, pedagogiky, psychológie a histórie. Súčasťou knižnice sú aj diela najvýznamnejších autorov svetovej beletrie.