Loading...
Proventus2018-06-26T11:37:14+02:00

Občianské združenie

Poslaním združenia je napomáhať rozvoju ľudských zdrojov v regiónoch, štátnej a verejnej správe, neziskovom a ziskovom sektore, prinášať a realizovať inovatívne projekty pre rozvoj municipalít a regiónov v najširšom slova zmysle.

INFORMAČNÁ ČINNOSŤ

Projektové poradenstvo a navigácia v grantovom a fondovom systéme

CENTRUM SLUŽIEB

Spolupráca s komerčnými firmami zameranými na poskytovanie služieb

PROJEKTOVÉ RIADENIE

Tvorba, implementácia, monitoring a odborná evaluácia projektov komerčného aj nekomerčného charakteru

apríl 2018

november 2015

NEVÁHAJTE A KONTAKTUJTE NÁS

KONTAKT
Go to Top