Občianske združenie PROVENTUS implementuje projekt „Rozvoj volebnej gramotnosti u žiakov z MRK“.

„Projekt Rozvoj volebnej gramotnosti u žiakov z MRK bol podporený sumou 4500 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Rozvoj volebnej gramotnosti u žiakov z MRK je Posilnenie zraniteľných skupín“.

Poslaním tohto projektu je vštepiť budúcim rómskym voličom/lídrom znalosť svojich ľudských a občianskych práv ako i volebné hodnoty a posilniť tak ich volebnú gramotnosť prostredníctvom praktického zážitkového vzdelávania.

Hlavným cieľom tohto projektu je vytvoriť za pomoci odborníkov z oblasti pedagogiky, politológie a sociálnej práce odbornú platformu na riešenie tejto problematiky či už vo forme odborného workshopu výstupom ktorého bude moderný vzdelávací materiál vo forme ppt prezentácie, súčasťou projektu je tiež kurz pre pedagógov s témou volebnej gramotnosti žiakov.

V prípade, že máte o aktivity a výstupy projektu záujem prosím kontaktujte nás na e-mailovej adrese: office@ozproventus.sk

Výstupy projektu: Vzdelávací materiál

Link na webstranky donora: www.eeagrants.org a www.eeango.sk
Link na webstránku správcu: www.osf.sk